Mgr.Jan Ambrož  *1966

      Tenor, umělecký vedoucí a první řidič. V současné době ředitel Základní školy a Mateřské školy v Chodové Plané. Se zpěvem začínal jako malý kluk u paní učitelky Báčové na lidušce v Ostrově nad Ohří. Přes housle, kytaru a perkuse prošel folkovými skupinami (zejména LAKMUS), aby zakotvil časem u tzv. vážné hudby. Jako dnes už bývalý člen smíšeného pěveckého souboru Česká píseň Plzeň podstoupil i první operní křty v operním sboru divadla J.K.Tyla. Koncem 80. let byl členem mužského sboru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Dodnes spolupracuje externě s operními sbory u nás i v zahraničí.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  Martin baxa  *1970

Tenor, kronikář- grafik, kameraman, zvukař skupiny a druhý řidič. Pyšní se neoficiálním, námi uděleným titulem - Nejvyšší zpívající privátní švec v České republice a přidružených enklávách. Během let se kromě toho vypracoval ševcováním na majitele a jediného zaměstnance nahrávacího studia ANTONIO, jehož věhlas už silně překročil rámec regionu. Vyniká i jako skladatel scénické hudby pro Divadlo lidové tvorby v Mariánských Lázních. V minulosti též tvořil hudbu a většinu textů pro již "zaniklou" vokálně-instrumentální skupinu Cormio. Také již ženatý a dětný. Všechny tři jeho spolubydlící zuřivě fandí jeho hudebním i otcovským výkonům.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Mgr. Miroslav Šudřich  *1963

     Bas, kronikář - pisatel, finančník, stravovací referent a náhradní řidič s oprávněním k řízení motorových vozidel za předpokladu, že všichni ostatní (na světě) požili a on nepožil (pravda - ještě k takové variantě nedošlo). Učitel Hotelové školy v Mariánských Lázních. Jeho nadšení a zanícení pro výuku historie, českého a ruského jazyka bývá často osudné členům PMQ, zejména však jeho středoškolským studentům. Dámy - POZOR - jediný svobodný tvor našeho tělesa, dosud svěží, madistvého vzhledu a relativně při síle, i když letos oslavil krásné kulatiny!

 

 

--------------------------------------------------------------
Mgr.Lenka Voňavková  *1975

     Křišťálový zurčivě potůčkový soprán a tím i nejčastější sólistka skupiny. I ona je z řad dětí Jana Ámose. Koná svou učitelskou praxi na Hotelové škole a Středním odborném učilišti v Mariánských Lázních, kde se snaží tamní studenty obohatit o znalosti jazyka anglického a společenských věd. Pečlivě se stará o malou Viktorku a vede jí rovněž k lásce ke zpěvu a hudbě vůbec. I ona má za sebou začátky sborového zpěvu v řadách Smíšeného pěveckého souboru FONTÁNA Mariánské Lázně. 

 

 

--------------------------------------------------------------
Mgr.Sylva Mrázková  *1975

     Další z těch, kdo vstoupili do stavu manželského. Vdala se nám a odstěhovala do dalekého Kytína u Mníšku pod Brdy. Zatím to jde a uvidíme, co to s námi všemi do budoucna udělá. Sametový alt, naše trpělivá učitelka, korepetitorka a třetí řidič. Jako jediná si pamatuje tóniny, ve kterých naše skladby začínají. Ano, i ona patří do řad pedagogů, jazykářů. V současnosti je na volné noze a živí ji překládání knih z anglických originálů do našeho mateřského jazyka. Rovněž anglickému jazyku vyučuje a radí s výslovností i nám. Ve volném čase se stará o svého manžela kmotra Mrázka a 2 (slovy dva) psy téměř Baskerwilské.